Sres.Si - Programiranje & svetovanje

Excel 2007 - orodja za pomoč pri odločanju - Upravitelj scenarijev

objavljeno: 08.05.2012 10:00:00

V današnjem nasvetu bomo pogledali prvo orodje izmed orodij v Excelu 2007, ki nam pomagajo pri odločitvah oziroma nam pomagajo najti optimalno vrednost za rešitev našega problema. Pogledali si bomo orodje Upravitelj scenarijev.

 

Excel 2007 nam ponuja tri orodja za pomoč pri odločanju in sicer:

- Upravitelj scenarijev,

- Iskanje cilja,

- Podatkovna tabela.

 

Orodja najdemo na zavihku Podatki -> Vrednotenje >Kaj če<

 

VrednotenjeExcel

 

Za prikaz uporabe urodij odločanja si najprej naredimo preglednico s podatki o stanovanjskem posojilu.

 

PosojiloExcel

 

Za izračun obroka posojila smo uporabili funkcijo PMT. Poglejmo zdaj kako nam orodja za pomoč pri odločanju lahko pomagajo v tem konkretnem primeru.

 

 

Upravitelj scenarijev

 

Orodje nam omogoča, da si pod poljubnim imenom shranimo različne scenarije oziroma različne vrednosti parametrov kalkulacije. Izdela nam tudi primerjalno poročilo vseh vnešenih scenarijev.

 

Posamezne scenarije vnašamo prek pogovorne forme Urejanje scenarija.

 

 

addscenarioExcel

 

Vnesemo:

- Ime scenarija -> vpišemo poljubno ime scenarija,

- Celice, ki se spreminjajo -> v našem primeru so to celice od B5 do B7,

- Komentar -> v kolikor želimo lahko vesemo poljuben komentar,

- izbirni opciji Prepreči spremmbe in Skrij delujeta samo, če je list zaščiten.

 

Vnesimo še dva scenarija, prvega z nižjo vrednostjo in drugega z maksimalno vrednostjo posojila.

Ko vnesemo vse scenarije izberemo gumb Povzetek, ki ga najdemo na formi Upravitelj scenarijev.

 

 

ScenariosExcel

 

Excel nam zgeneria poročilo scenarijev, ki ga moramo nekoliko urediti in dopisati rubrike vrstic. Opozoriti je potrebno, da poročilo ni dinamično, torej ni povezano z živimi podatki. V kolikor podatke v scenarijih spremenimo je potrebno poročilo ponovno kreirati.

 

 

ScenarioReportExcel