Sres.Si - Programiranje & svetovanje

Kazalo vsebine v Word-u

objavljeno: 09.04.2012 12:00:00

Kazalo vsebine v Microsoft Word-u (paketa Microsoft Office 2007) je ena od najbolj neljubih nalog pri urejanju Word dokumenta. Največkrat se zgodi, da se nam oblike in vsebine poderejo, da so v kazalu stvari, ki tja ne sodijo, da kazalo ni prave oblike ali, da kazalo ni na željenem mestu v dokumentu.

 

V Wordu poznamo kar nekaj vrst kazal, največkrat uporabljene so:

- kazalo vsebine,

- kazalo slik oziroma tabel in grafikonov,

- kazalo opomb v nogi dokumenta.

 

Dejansko lahko v Wordu naredimo čisto poljubna kazala, vse je odvisno samo od naše domišljije.

 

Pa pojdimo lepo po vrsti. Največ uporabnikov naredi napako že čisto na začetku pisanja dokumeta, ker začnejo dokument tudi sproti oblikovati. Priporočen način dela pri pisanju daljših dokumentov je, da najprej dokument razdelimo na glavne naslove in podnaslove teme, ki jo želimo napisati. Na tako grobo strukturo dokumenta pa potem dopisujemo besedilo, vstavljamo slike in druge objekte.

 

Šele, ko je dokument napisan se lotimo oblikovanja.

 

KazalaStili 

 

Poglavja in podpoglavja oblikujemo s stili. ki se imenujejo Heading (Naslov). Stilov heading je več in sicer so označeni s številkami od prvega nivoja naprej. Na glavne naslove poglavij tako nanesemo stil Heading 1 (Naslov 1) na naslove podpoglavij nanesemo stil Heading 2 (Naslov 2) in tako naprej. Dokument naj ne bi imel več kot štiri nivoje podnaslovov, da je še kolikor toliko čitljiv.

  

Kazalo vsebine v Wordu

 

Po tem, ko smo dokument oblikovali se lotimo kreiranja kazala vsebine po naslednjih korakih:

- s kurzorjem se postavimo na mesto v dokumentu kjer želimo, da se kazalo izpiše in naredimo kakšno vrstico ali dve praznega prostora,

- na zavihku References kliknemo na prvi gumb Table of Contents in izberemo enega od ponujenih oblik kazala:

 

InsertKazalo

 

- kazalo se nam izpiše na mestu kjer smo stali s kazalnikom.

 

V kolikor naknadno spreminjamo oziroma popravljamo naslove je potrebno kazalo osvežiti. To naredimo tako, da kjerkoli nad kazalom kliknemo z desnim gumbom miške in izberemo ukaz Update Field.

 

UpdateKazalo

 

V kolikor se želimo kazalo pobrisati naredimo to z ukazom Remove Table of Contents, ki je v meniju Table of Contents.