Sres.Si - Programiranje & svetovanje

Kreiranje preglednice skozi več listov v Excelu

objavljeno: 16.04.2012 10:00:00

Nekatere vrste kalkulacij zahtevajo, da naredimo na več listih enako preglednico in potem še zbirno tabelo na zadnjem listu. Težava je, ker moramo paziti, da so vse tabele enake in da so na enaki poziciji glede na stolpec in vrstico. Problema se lahko lotimo tako, da naredimo preglednico na prvem listu in potem kopiramo list toliko krat koliko enakih preglednic potrebujemo. Težava se pojavi, če smo primorani preglednice spremeniti oziroma dopolniti. Excel nam omogoča, da tovrstne preglednice kreiramo in popravljamo v enem koraku, torej na vseh listih naenkrat. Skozi več listo naenkrat lahko preglednico tudi oblikujemo in vstavljamo formule.

 

Za enostaven primer si zastavimo nalogo, da moramo narediti kalkulacijo stroškov podjetja po mesecih in zbirno za celo leto. Izdelave se lotimo po korakih:

 

 

1. Poimenovanje listov

 

Dodamo toliko listov, da jih bo skupaj 13 in jih po vrsti poimenujemo z imeni mesecev. Zadnji list poimenujem s SKUPAJ.

 

 SheetName

 

 

2. Označevanje listov

 

Označiti moramo vse liste naše kalkulacije naenkrat. Označimo jih tako, da najprej kliknemo na list januar, pritisnemo in držimo tipko Shift ter kliknemo na zadnji list SKUPAJ. Opazimo lahko, da so vsi listi označeni.

 

 

3. Kreiranje preglednice

 

Na listu januar se postavimo recimo v celico A5 in začnemo s kreiranjem preglednice tako, da bo izgledala kot preglednica na spodnji sliki.

 

ExcelRawTable

 

 

 4. Formule za seštevanje

 

Najprej preverimo, da so še zmeraj vsi listi označeni in v celici B11 vnesemo funkcijo SUM s klikom na gumb AutoSum. Formulo prekopiramo v ostale stolpce in enako naredimo še za vrstice. Na koncu mora preglednica izgledati takole:

 

ExcelSumFinished

 

 

 5. Formule na zbirnem listu

 

S klikanjem po zavihkih listov preverimo ali so se nam preglednice naredile na vseh listih in se lotimo vnosa sumarnih formul na zbirnem listu. Postavimo se v celico A6 in vnesemo formulo:

 

=januar!B6+februar!B6+marec!B6+april!B6+maj!B6+junij!B6+julij!B6+avgust!B6+september!B6+oktober!B6+november!B6+december!B6

 

Potrdimo z Enter in formulo prekopiramo v ostale celice.

 

 

6. Oblikovanje preglednic

 

Ponovno označino vse liste v zvesku in poljubno oblikujemo preglednico na listu januar. Po končanem oblikovanju preverimo ali se nam je oblika pravilno prenesla na vse preglednice v zvesku.

 

 

7. Vnos podatkov

 

Tako, ostane nam samo še vnos podatkov in kot lahko preverimo na zbirnem listu nam kalkulacija sešteva stroške najprej po vsakem mesecu in na koncu še skupaj za leto.

 

ExcelFinishedAll