Sres.Si - Programiranje & svetovanje

Fast coder

Fast coder je program, ki razvijalcem omogoča generiranje kode glede na podatkovni model. Enostavno povedano, glede na konkretno tabelo in njeno strukturo vam program zgenerira kodo za SQL procedure ADD, UPDATE in DELETE. Prav tako vam glede na strukturo tabele zgenerira ADO.NET ali WebServices metode ADD, UPDATE in DELETE za klicanje SQL procedur. Iz strukture tabele vam program zgenerira celoten CLASS v C# jeziku z vsemi fields in propreties ter metodami  ADD, UPDATE in DELETE.

Povezave do podatkovnih zbirk iz katerih generiramo kodo se shranijo v XML datoteko. Konkretna vsebina in izgled zgeneriranih dokumentov se določita v predlogah, ki so shranjene v formatu TXT.

 

Izgled uporabniškega vmesnika:

 FastCoder