Eko avto - celovita podpora poslovanju

Za podjetje EKO AVTO, TRGOVINA Z AVTODELI, d.o.o. smo razvili celovito rešitev za vodenje poslovanja.
Rešitev zajema module:

  • nabava,
  • prodaja,
  • poročila,
  • internet trgovina.

Modul nabava omogoča pripravo in izpis pogodbe o nakupu vozila na podlagi pripravljene predloge tako za fizične kot pravne osebe. Na podlagi pogodbe se kreira delovni nalog v katerem se delavcem na demontaži označi katere avtodele je potrebno s konkretnega vozila odmontirati in jih vnesti v prodajni modul. Za vsak avtodel se kreira kartonček s podatki o avtodelu s pripadajočo črtno kodo za lažje iskanje pri prodaji. Za avtodel se predhodno določi polica v skladišču kamor se avtodel skladišči do prevzema kupca.

Prodajni modul je namenjen urejanju podatkov avtodelov pred prodajo. Vnesejo se vsi pomebni podatki kakor tudi slika avtodela. Avtodel je po shranjevanju podatkov dosegljiv tako v trgovini na lokaciji podjetja kakor tudi v spletni trgovini. Prodajni modul omogoča še izdajo računov in vodenje zaloge v skladišču.

Poročilni modul omogoča izpis vseh zahtevanih poročil DURS-a, kakor tudi terminskih poročil o nabavi in uničenju vozil ter poročila o prodaji avtodelov po teži in ceni.

Internet trgovina je narejena pregledno z učinkovitim iskalnikom po bazi avtodelov. Omogoča prikaz avtodelov v akciji in predstavitev dodatnih dejavnosti podjetja.

OBIŠČITE SPLETNO TRGOVINO