Lexpera Turčija

Turška Lexpera je bila vsebinsko zasnovana na osnovi portala s pravnimi vsebinami IUS-INFO, vendar je bilo najprej potrebno načrtovati in izvesti tehnično prenovo portala. Tako smo zasnovali portal na osnovi MVC arhitekture in sicer z namenom, da osnovni gradniki pozneje služijo prenovi ostalih portalov podjetja Lexpera. Poseben izziv je bila količina pravnih dokumentov, ki jih vsebuje turška zakonodaja in predvsem zakonodajna praksa. Zagotoviti je bilo potrebno hitro iskanje in pregledovanje tako po vsebini kot po ključnih besedah posameznih dokumentov.

Portal omogoča iskanje, pregledovanje in primerjavo, zakonodaje, zakonodajne prakse, pravne literature in predlog najpogostejših obrazcev. Portal je povezan tudi na zunanje ponudnike pravne literature in za ta namen vsebuje osnovne opise in povezave na celotno ponudbo zunanjega partnerja.

Portal je v zaledju povezan z množico podpornih sistemov tako tistih, ki producirajo vsebino, optimizirajo iskanje in sistemi za naročniška razmerja in urejanje uporabniških računov. Portal vsebuje tudi API vmesnik za naročniške račune, ki želijo prejemati podatke za nadaljno obdelavo ali prezentacijo znotraj lastnih sistemov. Gre praviloma za velike naročnike, ki na ta način podatke Lexpere integrirajo v lastne poslovne procese.

OBIŠČITE SPLETNO STRAN